End Google Tag Manager (noscript)
ИС Админ Про - Информационна система за училищна администрация
АдминПро: Информационна система за училищна администрация, изцяло интегрирана с НЕИСПУО
АдминДГ: Информационна система за администрация в детската градина, интегрирана с НЕИСПУО
Интегрирана платформа АдминПлюс:
Изцяло обновен модул "Електронния Дневник" - нов функционален интерфейс, който е оптимизиран в посока на бързина на обработка на данните, както и по-удобното им попълване през различните дигитални устройства (компютър, таблет, мобилен телефон).
Добавени са допълнителни възможности за бързо извличане на базисно важна информация.
Платформата ще бъде постоянно развивана и допълвана с нови важни за Вас функционалности, с цел улесняване на ежедневната работа.
АдминЦПО: Информационна система за администрация в лицензирани центрове за професионално обучение, интегрирана с ИС на НАПОО
ИС АдминПро/ АдминДГ/ АдминЦПО и платформата АдминПлюс могат да се ползват от училища, детски градини и центрове за професионално обучение (ЦПО) на базата на договор за абонаментна поддръжка и актуализация. Договорите с училищата и детските градини се сключват за една учебна година, а с ЦПО - за една година, считано от датата на сключването му.

Информация

Уебинар за печат на документи с модул Дипломи на АдминПро за края на учебната 2021/2022 година.
https://vimeo.com/714026194/d2bdd13e0e
Презентации от уебинарите за промените в НЕИСПУО - модул "Институции" за учебната 2021/2022 г. и реда за подаване и утвърждаване на Списък - образец № 1, 2 и 3 за учебната 2021/2022 г.:

- презентация училища: тук.

- презентация детски градини: тук.

Записи от уебинарите, проведени на 30.08.2021 г., за промените в НЕИСПУО - модул "Институции" за учебната 2020/2021 г. и реда за подаване и утвърждаване на Списък - образец № 1, 2 и 3 за учебната 2021/2022 г.:

- училища: тук.

- детски градини: тук.

Във връзка с подготовка на данните за учебната 2021/2022 година и подаването им към НЕИСПУО - модул "Институции",

АдминСофт ще осигури дежурство за оказване на помощ на училищата, детските градини и ЦПЛР на 04.09.2021 г. (събота), 05.09.2021 г. (неделя) от 10:00 до 16:00 часа и на 06.09.2021 г. (понеделник) от 10:00 до 16:00 часа.

За връзка с екипа изпратете мейл на адрес support@adminpro-bg.com или позвънете на тел. (02) 869 1618, (02) 490 1618, 0878349512.
Предлагаме на Вашето внимание информация за цените за абонамент за използване на ИС АдминПро, уеб-базираната платформа АдминПлюс и Електронния дневник АдминПлюс през учебната 2021/2022 година. Вижте цените тук.
Уебинари във връзка с новостите в платформата АдминПлюс за 2020/2021 година.
Уебинарите могат да бъдат гледани на сайта http://video.adminsoft.bg.
Или в новоткрития ни канал в Youtube: тук.

16.09.2020 - На вниманието на: Администратори на системата.
Тема: Изготвяне на седмично разписание – паралелки и ученици в инд.форма на обучение. Разпределение за конкретна седмица. Заместване на учители.

17.09.2020 - На вниманието на: Администратори и учители.
Тема: Дневна програма – тема на урока, отсъствия, оценки, значки и домашна работа

18.09.2020 - На вниманието на: Администратори и учители.
Тема: Паралелки и групи – Дневници. Предстоящи функционалности.
Във връзка с организацията на проектните и творчески дейности за I - III клас, вписани в рамковите учебни планове по приложенията на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план (ДВ. бр.76 от 28 Август 2020г.), от МОН бе направено следното пояснение:

Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование уточнява, че проектната седмица е част от учебното време, но не е част от учебния план, т.е. няма часове по предмети. Проектната седмица е отбелязана в плановете по Наредба 4 с цел обвързване с учебното време, като часове по "проектни и творчески дейности" не се вписват в учебния план в Списък - образец № 1. Тъй като проектната седмица не е част от учебния план, тя влиза в сила още от тази година (както е посочено и в Заповед No РД09-2118/ 28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година). Промените в учебните планове влизат в сила за 1. и за 5. клас от следващата година.

НЕИСПУО - модул "Институции": Презентации, записи от уебинара, отговори на въпроси
Отговори на въпроси, зпоставени по време на уебинара: тук
Записи от информационния семинар за промените в НЕИСПУО - модул "Институции" за учебната 2020/2021 г. и реда за подаване и утвърждаване на Списък - образец № 1, 2 и 3 за учебната 2020/2021 г.:
- за ДГ и ЦПЛР: тук
- за училища:тук
Презентации от информационния семинар за промените в НЕИСПУО - модул "Институции" за учебната 2020/2021 г. и реда за подаване и утвърждаване на Списък - образец № 1, 2 и 3 за учебната 2020/2021 г.:
- презентация училища:тук
- презентация ДГ и ЦПЛР:тук
- презентация ЦИОО:тук
Уведомяваме Ви, че Microsoft ще прекрати поддръжката на MS Office 2010 на 13 октомври 2020 г.

Повече информация може да намерите на следния адрес:
https://docs.microsoft.com/en-us/deployoffice/office-2010-end-support-roadmap


Екип на АдминСофт
От учебната 2020/2021 год., в платформата АдминПлюс се поддържа Личен картон обр. 3-51 от Приложение 2 на Наредба № 8, който отговаря изцяло на изискванията на §10 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 8 по отношение на печат и съхранение. Пълна възможност за замяна на хартиения Личен картон.
Личните картони са изцяло съобразени с изискванията на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (вкл. изискванията за генериране, печат и/или съхранение на документите в НЕИСПУО), давайки възможност за пълно заместване на хартиения дневник и хартиените лични картони.
Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че с цел по-добро обслужване, можете да се свържете директно с разработващия екип на Електронния дневник и платформата АдминПлюс
на телефони: 02 490 07 46; 0889846651; 0876559553
и на e-mail: contact@adminplus.bg
в работни дни от 9.00 до 18.00 часа.
Напомняме Ви, че Microsoft прекрати поддръжката на Windows 7 на 14 януари 2020 г.
Техническата помощ и софтуерните актуализации от Windows Update, които подобряват защитата на компютъра Ви, вече няма да са налични за продукта.
АдминСофт и Microsoft Ви препоръчват да преминете към Windows 10, за да избегнете ситуация, в която се нуждаете от обслужване или поддръжка, която вече не е налична.

Повече информация може да намерите на следния адрес:
https://support.microsoft.com/bg-bg/help/4057281/windows-7-support-will-end-on-january-14-2020

Полезно

В раздел "Въпроси и отговори" можете да намерите информация, свързана с въвеждане на данните в системата, както и допълнителни указания и тълкувания.

Въпроси и отговори »

Модули

Подробна информация за всички модули от АдминПро и интегрираната платформа АдминПлюс.
Съответствие с изискванията на Наредба № 8 на МОН

Разгледай »

Запитване

Тук можете да изпратите Вашите въпроси към екипа на АдминПро, да изпратите файлове за анализ или да получите отговор на специфични казуси.
(изисква регистрация)

Изпрати въпрос »

Всички данни в ИС АдминПро и платформата АдминПлюс се съхраняват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни

За контакт:

тел. 02 869 1618
тел. 02 490 1618
тел. 0878 349 512
в работни дни от 9.00 ч. до 18.00 ч.

e-mail: support
e-mail: info