Назад

Софтуерни решения:

  • за администриране и управление на различни процеси в детските градини, училищата, центровете за специална образователна подкрепа, центровете за подкрепа за личностно развитие и центровете за професионално обучение
  • отговарящи на изискванията на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ на МОН

Повече информация за модулите от платформата АдминПлюс

Входът в системата е с потребителско име и парола (важат имената и паролите от 2019/2020 година) и БУЛСТАТ/ЕИК на институцията.

В случай че нямате договор от предишна учебна година и имате нужда от нова регистрация, моля свържете се с разработващия екип на:
* тел. 0878 349 512
* info