АдминПлюс - електронна платформа за администриране и управление на образователните институции

Форма за индивидуално представяне на софтуерни решения за образователни институции от електронната платформа АдминПлюс

Имам интерес към следните модули:
Модул "Електронен дневник" и "Ученически профил" - за училища
Модул "Електронен дневник","Такси" и "Хранене" - за детски градини
Модул "Електронен дневник" ЦПЛР
Модул "Електронен дневник" ЦСОП
Модул "Списък-образец"
Модул "Дипломи"
Софтуер "aSc Седмично разписание"
Модул "Училищна документация"
Модул "Документация за детската градина"
Модул "Оценяване на персонала"
Модул "Книги за дейността/Заповеди на директора"
Модул "Книги за дейността/Контролна дейност"
Модул "Книги за дейността/Решения на педагогическия съвет"
Модул "Календар на събитията"
Модул "Съобщения"

Предпочитам представянето да се проведе:
Онлайн
Лично в офиса на АдминСофт Плюс (гр. София, бул. Цариградско шосе № 147, ет. 6 – в сградата на Интер Експо Център)

Към екипа за поддръжка

Задайте Вашите въпроси по работата с продуктите или изпратете файл (база данни) за анализ.

Изпрати въпрос