АдминПлюс - електронна платформа за администриране и управление на образователните институции

Форма за индивидуално представяне на софтуерни решения за образователни институции от електронната платформа АдминПлюс

Имам интерес към следните модули:
Модул "Електронен дневник" и "Ученически профил" - за училища
Модул "Електронен дневник","Такси" и "Хранене" - за детски градини
Модул "Електронен дневник" (включва и модул "Справки") ЦПЛР
Модул "Електронен дневник" (включва и модул "Справки") ЦСОП
Модул "Списък-образец" (включва и модул "Справки")
Модул "Дипломи" (печат на документи в ИС АдминПро)
Софтуер "aSc Седмично разписание"
Модул "Училищна документация"
Модул "Книги за дейността/Заповеди на директора"
Модул "Документация за детската градина"
Модул "Книги за дейността/Контролна дейност"
Модул "Книги за дейността/Решения на педагогическия съвет"
Модул "Оценяване на персонала"
Модул "Календар на събитията"
Модул "Съобщения"

Предпочитам представянето да се проведе:
Онлайн
Лично в офиса на АдминСофт Плюс (гр. София, бул. Цариградско шосе № 147, ет. 6 – в сградата на Интер Експо Център)

Винаги близо до Вас!

За въпроси, свързани с абонаменти и договори
(в работни дни от 8:30 до 17:00 ч.):

Телефон:
0878 349 512

E-mail: support

За въпроси, свързани с работа с модулите (в работни дни от 8:30 до 17:00 ч.):

Телефони:
088 984 66 51
087 655 95 53

E-mail: info

Фейсбук страница:
@adminplusbg

Затворена Фейсбук група:
„АдминПлюс: Администратори“

YouTube канал:
Електронна платформа АдминПлюс