АдминПлюс - електронна платформа за администриране и управление на образователните институции

Кариери

АдминСофт Плюс ООД е IT компания с над 20-годишен опит в планирането, проектирането, разработването и поддръжката на информационни системи в сферата на управлението на образователните институции и дигитализиране на процесите в тях. Фирмата е част от групата Клет – водещ доставчик на образователни ресурси и услуги в Европа

Присъединете се към екипа на АдминСофтПлюс!

Отговорности:

 • Отговорност за правилното приложение на процедури за откриване и следене на дефекти.
 • Откриване на несъответствия и дефекти в тествания софтуерен модул. Изолиране на проблема и прилагане на допълнителна информация. Описване на проблемите по начин, по който те да могат да бъдат лесно възпроизведени и анализирани.
 • Разработване на тест план и процедури на тестването. Разписване на програма за тестване, за да се оцени качеството на разработката.
 • Разработване и въвеждане на процедури за проследяемост на открити дефекти и тяхното отстраняване.
 • Разработване на инструменти за повишаване ефективността на тестовете.
 • Участие в конфигурирането на софтуерни среди за контрол на качеството и тестови данни (създаване на данни, с които се тестват приложенията).
 • Анализиране на функционалната спецификация на продукта и изготвяне на тестови сценарии.
 • Извършване на „ръчно“ и автоматизирано тестване. Създаване и изпълняване на автоматизирани скриптове и анализ на резултатите.
 • Подпомагане на програмистите в установяването и локализацията на откритите проблеми.
 • Избор и разработка на конкретни интеграционни тестове, за да се провери дали системата отговаря на изискванията.
 • Контактуване с потребителите при възникнали проблеми при работа на софтуерните продукти (при необходимост).
 • Създаване и актуализиране на документация и ръководства за потребителя.

Изисквания:

 • Образование в областта на информационните технологии или сходна област, вкл. студент.
 • Познания в областта на технологията на софтуерната разработка и базите данни.
 • Добри аналитични умения за разбиране на изискванията на потребителите и приложната област на разработваните програмни продукти.
 • Познания по SQL и бази данни.
 • Добри комуникационни умения и способност за представяне на информация пред аудитория.
 • Отлични познания и опит с MS Office (Excel, Word, PowerPoint).

Предимства:

 • Сертификация относно тестване на софтуер.
 • Опит в разработката на софтуерни продукти в областта на образованието и/или работа със сходни софтуерни продукти.
 • Предишен опит с Atlassian Jira или подобен софтуер за управление на задачи.
 • Предишен опит със софтуер за тестване на софтуерни продукти.
 • Предишен опит като специалист по внедряване и поддръжка на софтуер или специалист по осигуряване на качеството (тестер).
 • Работен английски език.

Ние предлагаме:

 • Позитивна работна среда.
 • Възможност за развитие и обучение в областта.
 • Социални придобивки.
 • Трудов договор на пълен работен ден.

Ако желаете да се присъедините към нашия екип, изпратете актуална автобиография на e-mail: support
Ще се свържем само с одобрените за интервю кандидати.
Ако имате въпроси, може да ни се обадите на телефон: 0877 298 331

Търсим си колега, който да подкрепи нашия екип по поддръжка на софтуерни решения за образователни институции. Ако сте били или сте ръководител направление ИКТ или учител по ИТ, ако сте участвали в изготвянето на списък-образец 1, 2 и/или 3, както и в администрирането на електронен дневник и/или друг софтуер за образователни институции, това предложение е за Вас.

Отговорности:

 • Комуникирате по телефон и електронна поща с крайните потребители на софтуерните продукти.
 • Работите със специализиран софтуер за отдалечен достъп.
 • Идентифицирате и съдействате при решаване на различни казуси, възникнали при потребителя, свързани както с функционалностите на продуктите, така и със спазването на действащата нормативна уредба в областта на образованието.
 • Прилагате различни технически познания, свързани с идентифицирането на конкретен казус и даване на насоки на потребителя.
 • Възпроизвеждате казуси на потребителя в тестова среда с цел оптимизации и подобрения на софтуерните решения.
 • Участвате при изготвяне на потребителска документация и видео инструкции за работа.
 • Изпълнявате задачи, свързани с функционално тестване, поддръжка и развитие на софтуерни програми и приложения.

Изисквания:

 • Опит в областта на образованието и изготвянето на списък-образец 1, 2 и/или 3 в образователните институции.
 • Технически познания, свързани с работата с различни софтуерни решения.
 • Отлични комуникативни умения за работа с клиенти.
 • Разпределяне на работното време по ефективен начин.
 • Способност за работа в динамична среда.
 • Умения за получаване и даване на обратна връзка и работа в екип.

Предимства:

 • Познаване на нормативната уредба в системата на образованието.
 • Базови познания по релационни бази данни (MS SQL, MS Access).
 • Предишен опит с Atlassian Jira или подобен софтуер за управление на задачи.
 • Образование в областта на информационните технологии или сходна област.
 • Работен английски език.

Ние предлагаме:

 • Позитивна работна среда.
 • Възможност за развитие и обучение в областта.
 • Социални придобивки.
 • Трудов или граждански договор.

Ако желаете да се присъедините към нашия екип, изпратете актуална автобиография на e-mail: support
Ще се свържем само с одобрените за интервю кандидати.
Ако имате въпроси, може да ни се обадите на телефон: 0877 298 331