ИС Админ Про - Информационна система за училищна администрация
АдминПро: Информационна система за училищна администрация, изцяло интегрирана с НЕИСПУО
АдминДГ: Информационна система за администрация в детската градина, интегрирана с НЕИСПУО
Интегрирана платформа АдминПлюс:
електронен дневник, училищна документация и документация за детската градина
съставяне на седмично разписание, електронни образователни ресурси, комуникация
АдминЦПО: Информационна система за администрация в лицензирани центрове за професионално обучение, интегрирана с ИС на НАПОО
ИС АдминПро/ АдминДГ/ АдминЦПО и платформата АдминПлюс могат да се ползват от училища, детски градини и центрове за професионално обучение (ЦПО) на базата на договор за абонаментна поддръжка и актуализация. Договорите с училищата и детските градини се сключват за една учебна година, а с ЦПО - за една година, считано от датата на сключването му.

Информация

Уважаеми колеги,
качена e актуализация на АдминПро - модул "Дипломи", свързана с подготовката за отпечатване на документите за завършен клас и степен на образование за края на учебната 2019/2020 година спрямо бланките за 2020 г.
Екипът на АдминСофт
Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че в платформата АдминПлюс, всички училища, които ползват електронен дневник АдминПлюс, могат безплатно да ползват платформа за видеоконферентна връзка, с която имат възможност да провеждат обучение във виртуална класна стая.
Виртуалната класна стая има възможност за видео/аудио разговор, чат, вдигане на ръка, споделяне на работен плот (десктоп) и други функционалности.
Във виртуалната стая учителите могат да виждат списък на паралелките, на които преподават и след избор на паралелка влизат в нейната виртуална стая. Учениците могат да избират менюто „Виртуална стая“, за да влязат във виртуалната стая на техния клас.
За повече информация и демонстрация на "Виртуалната класна стая" можете да посетите следния линк:
http://video.adminsoft.bg/topics/%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB/?fbclid=IwAR0EK17Yocf7M8OU_Mbx66_yt71sbFlis6KWSXS9OUoFfX238S_5gieMuls
Комуникационния модул на платформата АдминПлюс е част от базовия договор към АдминПро и може да се ползва за изпращане на съобщения на учениците.
Пазете се и бъдете здрави!
Екипът на АдминСофт
Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че с цел по-добро обслужване, можете да се свържете директно с разработващия екип на Електронния дневник и платформата АдминПлюс
на телефони: 02 490 07 46; 0889846651; 0876559553
и на e-mail: contact@adminplus.bg
в работни дни от 9.00 до 18.00 часа.
Напомняме Ви, че Microsoft ще прекрати поддръжката на Windows 7 на 14 януари 2020 г.
Техническата помощ и софтуерните актуализации от Windows Update, които подобряват защитата на компютъра Ви, вече няма да са налични за продукта.
АдминСофт и Microsoft Ви препоръчват да преминете към Windows 10, за да избегнете ситуация, в която се нуждаете от обслужване или поддръжка, която вече не е налична.

Повече информация може да намерите на следния адрес:
https://support.microsoft.com/bg-bg/help/4057281/windows-7-support-will-end-on-january-14-2020
Проблемът с текуща актуализация на MS Office, активирана на 12.11.2019, е решен от Майкрософт със следните актуализации (updates):
- за MS Office 2010: Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2986256)
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=100615
- за MS Office 2013: Security Update for Microsoft Office 2013 (KB2965317)
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=100616
- за MS Office 2016: Security Update for Microsoft Office 2016 (KB4484198)
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=100596
Необходимо е съответната актуализация (updates) да бъде свалена и инсталирана на Вашия компютър.
Повече информация може да намерите на следния адрес:
https://support.office.com/en-us/article/access-error-query-is-corrupt-fad205a5-9fd4-49f1-be83-f21636caedec

Екип на АдминСофт
Поради текуща актуализация на MS Office, активирана на 12.11.2019, на компютрите, на които тази актуализация е инсталирана, са налични проблеми в работата на MS Access – базираните модули АдминЛ, АдминС, АдминО, АдминОМ.
За коректната работа на програмите е необходимо да бъдат деинсталирани актуализации (updates) както следва:
- за MS Office 2010: Security Update for Microsoft Office 2010 (KB4484127)
- за MS Office 2013: Security Update for Microsoft Office 2013 (KB4484119)
- за MS Office 2016: Security Update for Microsoft Office 2016 (KB4484113)

Това се извършва през менюто на Windows – Контролен панел (Control panel) – Деинсталиране на програми (Programs – Uninstall a program) – Преглед на инсталирани актуализации (View installed updates).

Екип на АдминСофт
Записи от информационен уебинар за запознаване с реда на потвърждаване на информацията, получена от АСП, за деца и ученици, за които предстои спиране на семейните помощи за деца:
- запис от уебинара на 16.10.2019 г.:тук
- презентация:тук
Записи от информационен уебинар за запознаване с промените в НЕИСПУО - модул "Институции" за учебната 2019/2020 г.:
- за училища и ЦСОП: запис от уебинара:тук
- за детски градини: запис от уебинара:тук
- презентация:тук
- приложение - категории персонал:тук
Стартира заявяването на средства за електронни дневници по Националната програма на МОН „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ за учебната 2019/2020 година.
Всички училища, ЦПЛР и ЦСОП на бюджетна издръжка, заявили средства, ще получат финансиране за работа с електронен дневник. Заявяването на средствата се извършва до 3.09.2019 год. чрез онлайн платформата на МОН - https://np.mon.bg
Електронният дневник АдминПлюс, разработван от екип на АдминСофт Плюс, и интегриран с ИС АдминПро, отговаря изцяло на минималните изисквания за функционалност по Приложение № 1.а от Националната програма.
Повече информация можете да намерите тук
Сключването на договори за ползване на ИС АдминПро, АдминДГ, Електронен дневник и модулите от платформата АдминПлюс, стартира от 1.09.2019 година.
Входът в платформата се извършва с потребителско име и парола (валидни са потребителските имена и пароли от 2018/2019 година), и БУЛСТАТ/ЕИК на институцията.
За учебната 2019/2020 година, екипът на АдминСофт Плюс разшири интегрираната платформа АдминПлюс с нови модули и функционалности. Училищата и детските градини ще могат да ползват обновен електронен дневник и над 30 000 електронни образователни ресурса, директно интегрирани към класа и изучавания предмет. Обновяват се модулите "Училищна документация" и "Документация за детската градина".
Повече актуална информация можете да намерите тук
Уебинар на тема: "Подготовка на седмичното разписание за първи срок на учебната 2019/2020 г. със софтуер „aSc Седмично разписание“ ще бъде проведен на 27.08.2019 г. (вторник) от 10:30 часа. Повече информация и регистрационна форма за участие можете да намерите тук.
Уебинарът е предназначен за училища, които вече имат първоначален опит за работа с aSc Седмично разписание.

Полезно

В раздел "Въпроси и отговори" можете да намерите информация, свързана с въвеждане на данните в системата, както и допълнителни указания и тълкувания.

Въпроси и отговори »

Модули

Подробна информация за всички модули от АдминПро и интегрираната платформа АдминПлюс.
Съответствие с изискванията на Наредба № 8 на МОН

Разгледай »

Запитване

Тук можете да изпратите Вашите въпроси към екипа на АдминПро, да изпратите файлове за анализ или да получите отговор на специфични казуси.
(изисква регистрация)

Изпрати въпрос »

Всички данни в ИС АдминПро и платформата АдминПлюс се съхраняват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни

За контакт:

тел. 02 869 1618
тел. 02 490 1618
в работни дни от 9.00 ч. до 18.00 ч.

e-mail: support
e-mail: info